Leadteach领泰产品

0755-86228541 199-2547-6714

联系我们
深圳市琪远电子有限公司
地址:深圳市龙华新区清祥路宝能科技园6栋B座11楼G单元 

电话:0755-86111839/86170151/86228541/86228542

传真:0755-26407417


香港分部

Add:Flat/RM1103 11/F HANG SENG MONGKOK BUILDING

677 NATHAN RD MONGKOK


返回上一页首页 > 产品中心 > Leadteach-领泰 > Leadteach MOSFET产品

    Leadteach-领泰 - Leadteach MOSFET产品

Part_No Package Type Vds_v Vgs_v Ids_a Vgs_th_max_V V10 V45 V25 Remark PDF
LT7206FJ PDFN5X6-8L N 20 ±12 110 0.7 1 1.8 PDF
LT7202FJ PDFN5X6-8L N 20 ±12 110 0.7 1.4 1.8 2 PDF
LT7401FJ PDFN5X6-8L P -30 ±20 -50 -1.5 4.4 PDF
LT7201FJ PDFN5X6-8L P -20 ±10 -70 -0.6 2.3 2.8 PDF
LT8830ESS TSSOP-8 Dual N 30 ±10 8 0.7 15 18 PDF
LT8812ESS TSSOP-8 Dual N 24 ±10 0.75 12 PDF
LT8808ESS TSSOP-8 Dual N 20 ±10 5.8 0.65 18.5 20 24 PDF
LT8810ESS TSSOP-8 Dual N 20 ±10 6 0.7 17 22 PDF
LT8814ESS TSSOP-8 Dual N 20 ±10 7 0.7 15 20 PDF
LT8804ESS TSSOP-8 N 20 ±10 8 0.7 11 15 PDF
LT8816ESS TSSOP-8 Dual N 20 ±12 11 0.8 6.5 9.5 PDF
LT8619SS TSSOP-8 Dual N 20 ±12 15 0.7 3.5 4 PDF
LT8618ESS TSSOP-8 N 20 ±10 11 0.7 5.5 7 PDF
LT8205FSS TSSOP-8 Dual N 20 ±12 6 0.7 13 16 PDF
LT8205DSS TSSOP-8 Dual N 15 ±12 6 0.7 15 20 PDF
LT8205ASS TSSOP-8 Dual N 20 ±12 6 0.7 17 22 PDF
LT8205BSS TSSOP-8 Dual N 20 ±12 0.7 17 22 PDF
LT8205CSS TSSOP-8 Dual N 19 ±12 4.8 0.7 17.5 21 PDF
LT8205SS TSSOP-8 Dual N 20 ±12 4.8 0.7 19 25 PDF
LT1580SQ SOP-8 Dual N 60 ±20 4.5 2 39 64 PDF
LT4962SQ SOP-8 Dual N 60 ±20 7 1.6 26 32 PDF
LT4960SQ SOP-8 Dual N 60 ±20 9 1.8 11 13.5 PDF
LT4812SQ SOP-8 Dual N 30 ±20 6.5 1.6 18.5 PDF
LT9926SQ SOP-8 Dual N 20 ±12 6 0.75 20 26 PDF
LT5958SQ SOP-8 Dual P -55 ±20 -4 -2.6 66 PDF
LT4805SQ SOP-8 Dual P -30 ±20 -9.1 -1.5 16 21 PDF
LT4803SQ SOP-8 Dual P -30 ±20 -7 -1.9 32.5 55 PDF
LT9435ASQ SOP-8 Dual P -30 ±20 -5.3 -1.6 37 60 PDF
LT4953SQ SOP-8 Dual P -30 ±20 -5.1 -1.6 43 62 PDF
LT4958SQ SOP-8 Dual P -20 ±12 -9 -0.7 22 32 PDF
产品分页: 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Copyright © 2019 Siitek Technology All Rights Reserved 深圳市琪远电子有限公司 版权所有  粤ICP备19143368号