Leadteach领泰产品

0755-86228541 199-2547-6714

联系我们
深圳市琪远电子有限公司
地址:深圳市龙华新区清祥路宝能科技园6栋B座11楼G单元 

电话:0755-86111839/86170151/86228541/86228542

传真:0755-26407417


香港分部

Add:Flat/RM1103 11/F HANG SENG MONGKOK BUILDING

677 NATHAN RD MONGKOK


返回上一页首页 > 产品中心 > Leadteach-领泰 > Leadteach MOSFET产品

    Leadteach-领泰 - Leadteach MOSFET产品

Part_No Package Type Vds_v Vgs_v Ids_a Vgs_th_max_V V10 V45 V25 Remark PDF
LT1510TE TO-220 Dual N 150 ±20 100 3.2 9.8 PDF
LT1507TE TO-220 N 150 ±20 70 PDF
LT1505TEF TO-220F N 150 ±20 50 3.2 19.5 PDF
LT1505TE TO-220 N 150 ±20 50 3.2 19.5 PDF
LT1502TE TO-220 N 150 ±20 20 3.4 65 PDF
LT0116TE TO-220 N 100 ±20 160 3.2 3.8 PDF
LT0114TE TO-220 N 100 ±20 140 3.2 4.6 PDF
LT0113TE TO-220 N 100 ±20 130 3 5.3 PDF
LT0111TE TO-220 N 100 ±20 110 3 6.8 PDF
LT0110TE TO-220 N 100 ±20 100 3 9.9 PDF
LT0105TEB TO-220 N 100 ±20 57 3 12 PDF
LT0103TE TO-220 N 100 ±20 30 1.8 24 PDF
LT0105ATE TO-220 N 100 ±20 57 3 14.5 PDF
LT0108TE TO-220 N 100 ±20 78 3.5 7.2 PDF
LT0111TE TO-220 N 100 ±20 108 3.5 5.7 PDF
LT0113TE TO-220 N 100 ±20 135 3.5 3.8 PDF
LT0118TE TO-220 N 100 ±20 180 3.5 2.8 PDF
LT0106TE TO-220 N 100 59 PDF
LT0105TE TO-220 N 100 ±20 57 3 14 PDF
LT0101TE TO-220 Dual N 100 ±20 17 1.8 49 54 PDF
LT7821TE TO-220 N 75 ±20 210 3 3 PDF
LT7808ATE TO-220 N 75 ±25 80 2.85 5.7 PDF
LT7808TE TO-220 N 75 ±25 80 2.85 6.5 PDF
LT7807TE TO-220 N 75 ±20 78 2.85 7 PDF
LT7720TE TO-220 N 70 ±20 200 3 3.3 PDF
LT7713TE TO-220 N 70 ±20 130 2.9 4 PDF
LT7712TE TO-220 N 70 ±20 120 2.9 4.5 PDF
LT7707TE TO-220 N 70 ±20 75 3 10.5 PDF
LT7615TE TO-220 N 60 ±20 150 3 3.4 PDF
LT7606TE TO-220 N 60 ±20 58 3 11 PDF
产品分页: 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
Copyright © 2019 Siitek Technology All Rights Reserved 深圳市琪远电子有限公司 版权所有  粤ICP备19143368号