Leadteach领泰产品

0755-86228541 199-2547-6714

联系我们
深圳市琪远电子有限公司
地址:深圳市龙华新区清祥路宝能科技园6栋B座11楼G单元 

电话:0755-86111839/86170151/86228541/86228542

传真:0755-26407417


香港分部

Add:Flat/RM1103 11/F HANG SENG MONGKOK BUILDING

677 NATHAN RD MONGKOK


返回上一页首页 > 产品中心 > Leadteach-领泰 > Leadteach MOSFET产品

    Leadteach-领泰 - Leadteach MOSFET产品

Part_No Package Type Vds_v Vgs_v Ids_a Vgs_th_max_V V10 V45 V25 Remark PDF
LTH015FB DFN2X2-6L N+P 12 ±12 5 0.7 24 28 PDF
LTH015FB DFN2X2-6L N+P -12 ±12 -5 -0.7 50 66 PDF
LT2116BFB DFN2X2-6L P -12 ±12 -16 -0.7 12 14 PDF
LT2116FB DFN2X2-6L P -12 ±12 -16 -0.7 12 14 PDF
LT7646FL PDFN3.3X3.3 N 55 ±20 20 3 19 PDF
LT7546FL PDFN3.3X3.3 N 50 ±20 20 3 19 PDF
LT7446FL PDFN3.3X3.3 N 30 ±20 35 1.6 4.8 8.2 PDF
LT7443FL PDFN3.3X3.3 N 30 ±20 25 1.6 7 10.5 PDF
LT7442FL PDFN3.3X3.3 N 20 ±12 35 0.7 3.5 4 PDF
LT7409FL PDFN3.3X3.3 P -30 ±20 -30 -1.3 8 10 PDF
LT4201FL TDFN3.3X3.3 P -20 ±10 -45 -0.5 5.8 7.2 PDF
LT5302FJ PDFN5X6-8L Dual N 30 ±20 30 1.5 9.5 13 PDF
LT1060BFJ PDFN5X6-8L N 100 ±20 60 3.7 12.6 PDF
LTS1060FJ PDFN5X6-8L N 100 ±20 60 1.5 7.2 PDF
LT1060FJ PDFN5X6-8L N 100 ±20 60 3 13.5 PDF
LTS6802FJ PDFN5X6-8L N 80 ±20 110 3 4.5 PDF
LTT6402FJ PDFN5X6-8L N 40 ±20 90 1.8 3.6 5 PDF
LTT6400FJ PDFN5X6-8L N 40 ±20 120 1.8 1.68 2.44 PDF
LT7304FJ PDFN5X6-8L N 40 ±20 90 1.8 3.3 PDF
LT7302FJ PDFN5X6-8L N 40 ±20 90 1.8 3.3 PDF
LT7408FJ PDFN5X6-8L N 30 ±20 110 1.7 2 2.4 PDF
LT7402FJ PDFN5X6-8L N 30 ±20 110 1.7 1.6 2.4 PDF
LT7404FJ PDFN5X6-8L N 30 ±20 100 1.7 1.9 2.9 PDF
LT7406FJ PDFN5X6-8L N 30 ±20 120 1.8 2.5 3.6 PDF
LTT6302FJ PDFN5X6-8L N 30 ±20 120 1.8 2.5 3.6 PDF
LTT6300FJ PDFN5X6-8L N 30 ±20 150 1.8 0.9 1.69 PDF
LT6444FJ PDFN5X6-8L N 30 ±20 60 1.6 4 5 PDF
LT6428FJ-Y PDFN5X6-8L N 30 ±20 35 1.6 4.8 8.2 PDF
LT4445FJ PDFN5X6-8L N 30 ±20 25 1.6 7 10.5 PDF
LT7204FJ PDFN5X6-8L N 20 ±12 110 0.7 1.6 2 2.2 PDF
产品分页: 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Copyright © 2019 Siitek Technology All Rights Reserved 深圳市琪远电子有限公司 版权所有  粤ICP备19143368号